Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Μουσικὲς Προτάσεις – FF.C. – Ὀχυρωμένη Ἀντίληψη

FF.C. - χυρωμένη ντίληψη παντ στ μουσικ σχμα – συγρότημα, ατν πο ξεκίνησαν τ hip hop στν λλάδα.Πλέον ο FF.C. χουν σταματήσει. Ατς εναι μώνυμος συμπακτος δίσκος (cd) τος , μίας κα FortiFied Concept σημαίνει χυρωμένη ντίληψη. Κυκλοφόρησε τ 2000. Μ ατν τν εστοχο τίτλο τ συγκρότημα χει κφράσει πόψεις γι τν Ζωή, γι τ συναισθήματα , τος νθρώπους κα χει γαπηθε π τομα πο δν κον παραίτητα τ εδος hip hop.Μέσα π τς λήθειες τος χουν βρε μοϊδεάτες κα χουν συγκινήσει ψυχές. ξίζει, στω τν μώνυμο δίσκο ν κούσετε, γι τν Ζω κα τ βιώματα κα γι ατν τν διαίτερο κα αθεντικ τρόπο μ τν ποο κφράζουν σους χουν…. ‘’χυρωμένη ντίληψη’’.

Δεν υπάρχουν σχόλια: