Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Τί εἶπαν καὶ ἔγραψαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Friedrich Nietzsche

Γερμανς Φιλόσοφος κα Ποιητς

«Θ προσπαθήσουμε ν διδαχθομε π τος λληνες κα θ διδάξουμε μ δηγ τ παραδείγματά τους. Ατ θ εναι τ ργο μας.»

« γνωριμία μου μ τος λληνες ταν μεγάλος δάσκαλός μου.»

George Bernard Shaw

ρλανδς θεατρικς συγγραφέας

«ν στν βιβλιοθήκη το σπιτιο σας , δν χετε τ ργα τν ρχαίων λλήνων συγγραφέων , τότε μένετε σ’ να σπίτι δίχως φς.»

Ibn Khaldun

ραβας στορικς

«Πο εναι γραμματεία τν σσυρίων, τν Βαβυλωνίων, τν Χαλδαίων, τν Αγυπτίων; λη νθρωπότητα χει κληρονομήσει τν γραμματεία τν λλήνων μόνον.»

Werner Heisenberg

Γερμανς τομικς πιστήμων

«λη σχς τς δυτικς μας μορφώσεως προέρχεται κα προήρχετο… π τν λληνικ σκέψι πάντοτε , πο εχε τν κανότητα ν μετατρέπει τ ρωτήματα σ ζητήματα ρχν.»

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf

Γερμανς καθηγητς Πανεπιστημίου κα καδημαϊκς

«Ο λληνες πρξαν πάντα φιλελεύθεροι κα λευθερωτές, ποτ κατακτητές.»

Voltaire

Γάλλος Διανοητς

«περασπισθετε τν λλάδα , διότι ες ατν φείλουμε τ φτα μας , τς πιστμες, τς τέχνες κα λες τς ρετές μας. Μν φοβηθετε τι θ κλονισθ σορροπία τς Ερώπης.»

Johann Wolfgang von Goethe

Γερμανς Ποιητς

« Ό, τί εναι καρδι κα νος γι τ σμα, εναι λλάδα γι τν νθρωπότητα.»

Paul Valery

Γάλλος Ποιητς κα Φιλόσοφος

« Ατ πο φείλουμε στν λλάδα εναι σως ατ πο μς διαχώρισε π τν πόλοιπη νθρωπότητα . Τς φείλουμε τν πειθαρχία το πνεύματος , τ ξαιρετικ παράδειγμα τς τελειότητας μέσα σ λες τς πράξεις. Τς φείλουμε μία μέθοδο τς σκέψης , πο τείνει ν παναφέρει λα τ πράγματα στν νθρωπο , στν τέλειο νθρωπο.»

Karl Marx

Πολιτικς οκονομολόγος, κοινωνιολόγος, κομμουνιστς

«Ο ξίες το λληνικο Πολιτισμο, π μία ρισμένη ποψη παραμένουν κόμα κανόνες κα φθαστα πρότυπα.»

Κα ατο εναι μόνον ρισμένοι…….

Δεν υπάρχουν σχόλια: