Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

ο Κιναιδισμός στην Αρχαία Ελλάδα - το ψέμμα καταρέει - Γ'

Καί, γιά νά κλείσουμε μορφα τό θέμα τς μοφυλοφιλίας στήν ρχαία μας ποχή γιά νά μήν βρίσκονται καί λλο μιμαθες καί κακεντρεχες τύποι πο θά πιπιλνε λα τοτα :

ς δομε τό λεξιλόγιο πο χρησιμοποιοσαν τότε γιά νά κφράσουν τούς μοφυλόφιλους :

Ασχροπαθής, βροβάτης(περπατάει θυληπρεπως), γάπη (στήν ρχαία ργκό κίναιδος),πρωκτος, γλουτής, γονυπετν, γυναικάνηρ, γυναικίζων, θελόπορνος, κλυτος, κατάπρωκτος, καταπύγν, κίναιδος ( κινν τήν αδ, ξεδιάντροπος), κόλουρος (ενουχισμένος), λειόπρωκτος(ξυρισμένος), παράγλουτος(στραβόκωλος), συκόπυγος(μέ πισινό πού κρέμεται σάν σύκο), τερπότραμις, χάσκαξ, χλούνης….

Καί ατά εναι μερικά πό τά 177 περί που λήμματα πού λέγονται ,πού λεγόντουσαν τότε στήν καθημερινότητά τους.Εναι περισσότερο πό κατανοητό τι τέτοιες κφράσεις δέν νοονται νά σημαίνουν τήν ποδοχή τς μοφυλοφιλίας στήν κοινωνία.ντιθέτως, κφράζουν τήν σάτιρα πέναντι σέ ατήν τήν στάσι ζως, τήν ερωνεία, καί μέσα πό τήν τυμολογία βλέπουμε πώς θεωρονταν.Σέ καμμία περίπτωσι δέν ταν ποδεκτό, παρκτό μέν ς φαινόμενο, χι μως ποδεκτό..

Καί ς σταματήσουμε πί τέλους ατήν τήν καχεξία μέ τίς λεσβίες..Νά μήν ποκαλομε τίς γυνακες μοφυλόφιλες τσι, ς πάψει παραπληροφόρησι... λα ατά ξεκινον πό τήν δυσφήμιση τς Σαπφος ς μοφυλοφιλη,τι τό ποον εναι ψευδέστατο.. Σόλων ποος εχε συντάξει νομοθεσία κατά τς μοφυλοφιλίας, θαύμαζε πολύ τήν Σαπφώ καί θελε νά πομνημονεύει ποιήματά της.Εναι δυνατόν νας ποος νά συντάσσει νομοθεσία κατά τς μοφυλοφιλίας, νά θαυμάζει μία μοφυλόφιλη καί νά θέλει νά πομνημονεύει ποιήματά της? πί σης, παρα πολλοί δέν γνωρίζουν τόν τρόπο θανάτου τς Σαπφος : Ατοκτόνησε πό τό κρωτήριο Λευκατα τς Λευκαδος γιά τόν ρωτα νός νεαρο, το Φαωνα. Ατό ρα γέ πόσο μοφυλόφιλη τήν κάνει?

Τό λεξικό τς ξφόρδης στήν λέξη λεσβία τό 1911 ναφερόταν στήν κάτοικο το νησιο, διαστρεβλωμένη ννοια εσήχθη πολύ ργότερα….

Συγχαρητήρια στόν κ. Λάμπρο καί σέ μερικές κατοίκους το νησιο πού κινήθηκαν δικαστικώς γιά ατό τό ασχος μέ τήν λέξη πού χει πιβληθετό νομάζεται Γεωπειρατεία, τό νά χρησιμοποιες τόπο καταγωγς γιά νά κφράσεις μία σεξουαλική διορρυθμία, εναι παράδεκτο. Ετυχς ρισμένοι συνειδητοί μπορον νά περασπίζονται τό ληθές.

Κλείνοντας, τσι σύντομα μέ ατήν τήν παρουσίαση, μίας καί τόσοι λλοι μπορον νά μιλήσουν καταλληλοτερα, νά π τι προσωπικά δέν τρέφω μπάθεια πρός σους ρέσκονται σέ τέτοιες προτιμήσεις, μένω διάφορος, ρκει νά μήν προκαλον, ρκει νά μήν κάνουν παρελάσεις περηφάνειας, ρκει νά μήν καπηλεύονται τήν στορία γιά νά προβληθον, νά μήν ντλον κύρος πό στορικές μορφές πού δέν ταν μοφυλόφιλοι.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Κιναιδισμός στην αρχαία Ελλάδα - το ψέμα καταρρέει - (Β)

Ας συνεχίσουμε εμείς με εκ νέου πηγές που αποδεικνύουν το τι πραγματικά γινόταν στην Αρχαία Ελλάδα.

ό Μάξιμος Τύριος στίς Διαλέξεις του 20,8De γράφει :  «ή σωματική απόλαυση μεταξύ ανδρών, προέρχεται από τήν ύβριν καί δέν επιτρέπεται».

Αιλιανός (ποικίλη Ιστορία III,12) λέγει :  «ό Σπαρτιατικός έρωτας δέν είχε σχέσι μέ αισχρότητες, εάν κάποιος έφηβος επεχείρησε νά ασελγήση είς βάρος άλλου, δέν συνέφερε σέ κανέναν από τούς δύο να΄καταντροπιάσουν τήν Σπάρτη. Σέ τέτοια περίπτωσι ή εξωρίζονταν ή έχαναν τήν ζωή των».

Ή Νομοθεσία τών Αθηνών περιελάμβανε : Αισχίνου κατά Τιμάρχου,12 «...δέν επιτρέπεται σέ κανέναν πάνω από 13 ετών νά μπαίνει στό σχολείο τήν στιγμή πού βρίσκονται μέσα παιδιά ... ό παραβάτης τιμωρείται μέ θάνατο εκτός άν είναι αδελφός ή υιός τού δασκάλου».

H.I. Marrou (Ιστορία Αγωγής στήν Αρχαιότητα, σελ 55)  «θέλησαν νά παραστήσουν τήν αρχαία Ελλάδα σάν έναν παράδεισο γιά τούς διεστραμμένους πράγμα υπερβολικό. Τό λεξιλόγιο τής Ελληνικής γλώσσας καί ή νομοθεσία τών περισσοτέρων πόλεων, επιβεβαιώνουν πώς ή διαστροφή δέν έπαψε ποτέ νά θεωρήται σάν ένα ανώμαλο γεγονός»Είναι λάθος νά ισχυρίζονται πώς αυτή ή μορφή τού έρωτα, είχε τήν εκτίμησι καί τήν γενική επιδοκιμασία στήν Ελλάδα. 

Συμπόσιο XXVII «μόνον ό πνευματικός έρωτας έχει αξία, ό έρωτας τών ψυχών καί τής αρετής είναι αυτός πού έχει πραγματική αξία». 

Ξενοφών (Συμπόσιο VIII,7 – VIII,26) «ό Ξενοφών διά στόματος Σωκράτους ξεκαθαρίζει τελείως τά πράγματα μέ τόν Έλληνικό ορθό λόγο : Άν κάποιος προσπαθεί νά διαφθείρει έναν νέο γιά νά ικανοπιοήσει τίς ορέξεις του δέν είναι δυνατόν νά περιμένει μετά νά πλάσει έναν ιδανικό ενάρετο πολίτη». 

Κιναιδισμός στην αρχαία Ελλάδα - το ψέμα καταρρέει - (Α)

Σέ πολλούς λοιπόν σήμερα είναι διαδεδομένη η άποψις πέρι ομοφυλοφιλίας στήν αρχαία Ελλάδα
Κανείς όμως δεν μπορεί να στηρίξει αυτη την άποψη, δυστυχώς όλα αυτα γίνονται στο βωμό της ισοπεδωτικής μόδας που θέλει τον ξεφτιλισμό της Αρχαιας Ελλάδας, λέγοντας κάθε τι ανοησία που θέλει να πλήξει και να συρρικνώσει κάθε τι το Αρχαικό...

και όλοι μασουλάνε αυτη την σάπια καραμέλα...

αλλά ας δούμε τι λέει και

ο Νόμος των Αθηναίων περι κιναιδισμού:


«Εάν τις Αθηναίος εταιρήση, μη εξέστω αυτώ των εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδ ιερωσύνην ιεράσασθαι, μηδέ συνδικήσαι, τω δήμω, μηδέ αρχήν αρχέτω μηδέμίαν, μήτε ενδήμον μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδ επί κηρυκείαν αποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδ είς τα δημοτελή ιερά εισίτω, μηδ εν ταις κοιναίς στεφανηφορίαις στεφανούσθω, μηδ εντός των της αγοράς περιραντηρίων πορευέσθω.
Εάν τις ταύτα ποιή, καταγνωσθέντος αυτού εταιρείν θανάτω ζημιούσθω»

Δηλ:
«εάν κάποιος άνδρας συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με άλλον άνδρα, δεν δικαιούται να γίνει ένας από τους εννέα άρχοντες ή ιερέας ή δικηγόρος δημοσίων δικών, ή να καταλάβει οποιαδήποτε εξουσία, είτε εντός της πόλεως είτε έξω από τα όρια της, είτε με κλήρο είτε με εκλογή ανατιθέμενη, ούτε να στέλλεται ως κήρυκας, ούτε να λέγει την γνώμη του, ούτε να μετέχει σε δημόσιες θρησκευτικές τελετές, ούτε να φοράει στεφάνι σε δημόσιες στεφανηφορίες, ούτε να περιφέρεται μέσα στο τμήμα της δημόσιας αγοράς που έχει εξαγνιστεί δια ραντίσματος.
Ο δε παραβάτης των διατάξεων αυτών, κηρυσσόμενος ένοχος θα τιμωρείται με την ποινή θανάτου»
(Απόσπασμα από το βιβλίο του Αντώνη Αντωνάκου και Κων. Σπίνου «Ελευθερία του λόγου και δημοκρατία. Το θαύμα της αρχαίας Ελλάδος» εκδόσεις AMBER

σημείωση: αν αναλύσουμε όμως την λέξη με την οποία χαρακτήριζαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας τους ομοφυλόφιλους θα είχαμε αυτόματα την σωστή εικόνα, δηλ η λεξη "κιναιδος" …(κιν-αιδώ)σημαίνει: κινεί την αιδώ, δηλ κινεί το ρεζιλίκι, την ξευτίλα το μίασμα, άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν τους επέτρεπαν να πηγαίνουν στο τμήμα της δημόσιας αγοράς που είχε
εξαγνιστεί δια ραντίσματος), στην Αθήνα τους αφαιρούσαν τα δικαιώματα, στην Σπάρτη τους πετάγανε έξω από την πόλη

το ότι μπορεί να υπήρχαν λίγοι, κάπου, δεν αντιλέγει κανείς, άλλωστε η ανισσοροπία του νου υπάρχει παντού και πάντα, τι να πει κανείς για το σήμερα ειδικά μέσα στα ΜΜΕ απο όπου (τυχαία?) απορρέουν οι ψευδείς φήμες περι καθολικής ομοφιλοφιλιας στην αρχαία Ελλάδα.

πες τε μου και το εξής, υπήρξε ποτέ άλλο κράτος να καταδικάζει το γεγονός με νόμο? όχι, ιδού λοιπόν το ανώτατο για τα ανθρώπινα όρια επίπεδο των προγόνων μας, ας μην το μιάζουμε είναι ιεροσυλία.επίσης παραθέτω τον νόμο Περί Ομοφυλοφιλίας και τα σχετικά άρθρα 331 και 332,

Κλείνω λοιπόν με το Νομοθετικό έργο του Σόλωνος και τον νόμο Περί Ομοφυλοφιλίας με τα σχετικά άρθρα 331 και 332, σε ελεύθερη προσαρμογή.Άρθρο 331: « Όστις παρακινεί εις ακολασίαν παίδα, γυναίκα, ή άνδρα έκ τών ελευθέρων ή τών δούλων θέλει ενάγεσθαι ενώπιον τών θεσμοθετών, καί κατηγορείσθαι από τόν τυχόντα (από οποιονδήποτε τρίτο). Οί δέ θεσμοθέται θέλουν εισάγει τήν δίκην ενώπιον τού δικαστηρίου τής Ηλιαίας εντός τριάκοντα ημερών μετά από τήν μήνυση καί εφ’ όσον τό επέτρεπαν οί δημόσιες ασχολίες. Όταν δικαστεί σε πρώτο βαθμό από την Ηλιαία και κηρυχθεί ένοχος, θα καταδικάζεται σε φυλάκιση ή σε πρόστιμο. Στήν περίπτωση που κηρυχθεί ένοχος μέ τήν ποινή του θανάτου, θά παραδίνεται στούς έντεκα, καί θά θανατώνεται τήν ίδια ημέρα. Εάν αυτός πού έχει υπό τήν εξουσία του τα άτομα πού έχουν αποπλανηθεί, δέν εγκαλέσει αυτόν (τον δράστη) στό δικαστήριον, ή εάν τόν εγκαλέσει δέν πάρει το ένα πέμπτο από τους ψήφους, υποχρεούται νά πληρώσει πρόστιμο 1.000 δραχμών υπέρ τού δημοσίου. Εάν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί στο πρόστιμο, οφείλει νά τό πληρώσει εντός δέκα ημερών, από τήν απαγγελία της αποφάσεως. Καί εάν ό υποψήφιος θύτης είναι πολίτης, θά φυλακίζεται μέχρι τήν πληρωμή τού προστίμου».Άρθρο 332: « Όποιος από τους Αθηναίους παραδοθεί προς ηδονήν άλλου, δέν δύναται νά εκλεγεί μέλος των εννέα Αρχόντων, ούτε νά λάβει κάποιο ιερατικό αξίωμα, ούτε νά

διοριστεί σύνδικος του λαού, ούτε να καταλάβει κάποιο αξίωμα στο εσωτερικό ή στό εξωτερικό με κλήρο ή κατ’ απονομή, ούτε νά τόν στείλουν σάν κήρυκα πολέμου, ούτε να μιλήσει ενώπιον τού λαού ή της βουλής, ούτε νά εισέρχεται στούς δημόσιους ναούς, ούτε στίς πανηγύρεις τών δημοσίων εορτών, ούτε στις δημόσιες στεφανοφορίες νά φορά στέφανο, ούτε νά περιφέρεται στους περιπάτους τής αγοράς. Όποιος καταδικαστεί για τέτοιο έγκλημα και παραβεί τίς διατάξεις τού παρόντος νόμου, τιμωρείται μέ θάνατο».

Με λίγα λόγια: Ο παραδιδόμενος είς ηδονήν άλλου, εστερείτο όλα τά αστικά καί τά πολιτικά δικαιώματά του, καί μόνον εάν παρέβαινε ότι όριζε ό νόμος τον τιμωρούσαν μέ θάνατο. Η Αρχαία Ελληνική νομοθεσία και η κοινωνία ήσαν ανεκτικές και ανοιχτές σε όλα, αλλά μέχρι εκεί που δεν θιγόταν και κινδύνευε η κοινωνική και πολιτική ασφάλεια, το συμφέρον και η οικογενειακή και η ατομική γαλήνη.¨
Τέλος καλό είναι αν μπορείτε να διαβάσετε και το βιβλίο
Ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα, ο μύθος καταρρέει


Η Γη από ψηλά

Στο Έργο «ΦΑΙΔΩΝ» ή «περί ψυχής»

Ο Σωκράτης περιγράφει την Γη απο Ψηλά

[110b]έγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο, ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυ- τοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασιν διειλημμένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χρώματα ὥσπερ δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφῆς [110c] καταχρῶνται. ἐκεῖ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν ἐκ τοιούτων εἶναι, καὶ πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων καὶ καθαρωτέρων ἢ τούτων∙ τὴν μὲν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι [καὶ] θαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῆ, τὴν δὲ ὅση λευκὴ γύψου ἢ χιόνος λευκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωμάτων συγκειμένην ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα αὐτῆς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκπλεα [110d] ὄντα, χρώματός τι εἶδος παρέχεσθαι στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων χρωμάτων ποικιλίᾳ, ὥστε ἕν τι αὐτῆς εἶδος συνεχὲς ποικίλον φαντάζεσθαι.

[μετάφραση:]

Λέγεται λοιπόν, ω συνομιλητή, πως η γη είναι, αν την έβλεπε κανείς από ψηλά, σαν τις σφαίρες (μάλλον εννοεί μπάλες ποδοσφαίρου)* που είναι από δώδεκα κομμάτια διαφορετικού δέρματος . Δηλαδή είναι πολύχρωμη σφαίρα και τα μέρη της ξεχωρίζουν από τα χρώματα που έχει το
καθένα, ενώ τα χρώματα που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι μας εδώ, δεν είναι παρά απομιμήσεις εκείνων των χρωμάτων.
Εκεί λοιπόν όλη η γη είναι χρωματισμένη απ αυτά τα χρώματα, που είναι πιο λαμπερά και καθαρά από τα εδώ. Κάποιο μέρος της είναι πορφυρό και καταπληκτικό στην ομορφιά, ένω άλλο χρυσωπό, άλλο λευκότερο από το γύψο και το χιόνι, και έτσι είναι χρωματισμένη και με τα άλλα χρώματα, και ακόμα περισσότερα, και ωραιότερα από όσα εμείς έχουμε δει. Γιατί ακόμα και οι κοιλότητες της που είναι γεμάτες αέρα και νερό, παίρνουν μια απόχρωση λαμπερή μέσα στην ποικιλία των άλλων χρωμάτων, ώστε να δίνει την εντύπωση μιας ενιαίας εικόνας πολύχρωμης.

*(μπάλες ποδοσφαίρου): Υπάρχει αρχαίος Αμφορέας που δείχνει αρχαίο Έλληνα να κάνει
«γκελάκια». Το έκθεμα αυτό βρίσκεται στο μουσείο της Ουαλίας, (φώτογραφια)

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Επίκαιρα και Επίμαχα - Β 'Επανέρχομαι με είδησι που πληροφορήθηκα το τελευταίο διάστημα, και αφ' ορά το άλλο ''καυτό'' θέμα. Την Κύπρο και την Τουρκία. Ελληνο-αμερικάνος δικηγόρος, ονόματι Αθανάσιος Τσιμπίδης ανέλαβε να καταθέσει Αγωγή έναντι της Τουρκίας αλλά και του κατοχικού καθεστώτος στην Βόρεια Κύπρο εκπροσωπώντας τρεις κύπριους πρόσφυγες την Μαρούλα Τουμάζου, τον Νικόλαο Καντιλάρη, και τον Μιχάλη Τουμάζο, οι οποίοι λόγω της εισβολής και της κατοχής του μέρους της νήσου, έχασαν τα περιουσιακά δικαιώματά τους. Με την αγωγή που έγινε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, διεκδικούν σε πρώτη φάση 400.000.000.000 δις δολλάρια , για τις ζημιές που υπέστησαν οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους απο την εισβολή του Αττίλα το '74 , μέχρι και σήμερα.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η βάση του σχεπτικού στηρίζεται στα εξής δεδομένα:

-Το τουρκικό ψευδοκράτος ασχολείται με το μάρκετινκ, τη διαφήμιση και τις πωλήσεις περιουσιών που ανήκουν στους ενάγοντες και σε όσους άλλους έχουν περιουσίες στην Βόρεια Κύπρο.

-Ο τουρκικός στρατός χρησιμοποίησε στρατιωτικό εξοπλισμό που αγόρασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την εισβολή στην Κύπρο, (γεγονός που αντίκειται στον νόμο του 1961), και την εκδίωξη των εναγόντων από τις περιουσίες τους.

- Η υποχρέωση της Τουρκίας από την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά αμυντικούς και όχι επιθετικούς σκοπούς. Αυτό αφορά κάθετι, -πρόσωπο ή περιουσία-που ζημιώθηκε από την χρήση τους αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε επιθετικά από τους κατηγουρουμένους (Τουρκία).

- Από την χρήση του στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκ μέρους του τουρκικού ψευδοκράτους στην Κύπρο, και του τουρκικού στρατού, το ψευδοκράτος συμμετέχει ενεργά στην εμετάλλευση (μάρκετινκ, χρηματοδότηση, πώληση) των περιουσιών των εναγόντων. Για παράδειγμα, η εταιρεία, REMAX ή η τράπεζα HSBC έχουν ωφέλεια από την παράνομη αυτή εκμετάλλευση.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Μια παράμετρος όμως στο σκεπτικό της αγωγής με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις που κυριολεκτικά τινάζει στον αέρα πολλά οικονομικοπολιτικά συμφέροντα-ένθεν κακείθεν- και ίσως αυτό το δεδομένο αναλόγως και των στοιχείων που θα κατατεθούν κατά την διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης, σε βάθος χρόνου δρομολογήσει και πολιτικές εξελίξεις εσωτερικά(σε Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα αλλά και ΗΠΑ) αλλά και πολλές αποκαλύψεις για πρόσωπα και καταστάσεις που δρούν και στην μια πλευρά του νησιού και στην άλλη, αλλά και πέραν του ατλαντικού, είναι η συνεχιζόμενη οικονομική δραστηριότητα(marketing χρηματοδότηση, πώληση και χρήση εκμετάλλευση περιουσιών που ανήκουν στους ενάγοντες) που συνεχίζεται ακόμα αναφέροντας συγκεριμένα παραδείγμα των εταιρών Real estate Remax και η γνωστή τράπεζα HSBC . Εταιρίες με πολλά οικονομικοπολιτικά συμφέροντα σε χώρες εκτός ΗΠΑ(ΛΟΝΔΙΝΟ -ΙΣΡΑΗΛ )και με τις οποίες συνεργάζονται αρκετοί πολιτικο-οικονομικοί παράγοντες όχι μόνο στις ΗΠΑ και στο Λονδίνο αλλά και σε Ελλάδα, Κύπρο και φυσικά στηνΤουρκία...
Τα στοιχεία είναι απο το GreekAmericanNewsAgency, και ευχαριστώ και τον καθηγητή κ. Γεωργαντζά για τις μελέτες που έχει κάνει. Επικροτώ και εγώ με την σειρά μου την κίνησι αυτή, και έτσι δείχνουμε ότι τα πράγματα δεν αφήνουμε να περάσουν έτσι.Και να έχουμε υπ' όψιν μας τον ρόλο των ομογενών μας οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντικό έργο όταν πρόκειται για τα εθνικά θέματα, σε σχέση με εγχώριους δικούς μας πικρόχολους, που κάθονται και ασχολούνται με κομματικές δηλώσεις και ποιος τα πάει καλλίτερα, οι αριστεροί ή οι δεξιοί.....

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

17 Νοέμβρη... (Παρά)Ξενη Μέρα


Αύριο Ξημερώνει μια παράξενη μέρα 17 Νοέμβρη άραγε τι έγινε εκεί?
πέθανε πολύς κόσμος, αίμα παντού, πολύ ξύλο και ανελέητο κυνηγητό στους δρόμους με πυροβολισμούς παντού στην γεμάτη Αθήνα, μέχρι της 8 φυσικά γιατί τότε τα σκυλιά της 21 Απριλίου απαγόρευαν την διέλευση όμως χιλιάδες επαναστάτες ήταν κ μετά της 8 εκεί έξω στο πολυτεχνείο για να δώσουν την Ζωή τους για την Ελευθερία..
Και να ταν μόνο αυτά..
ευτυχώς τα καταφέρανε ρίξανε τους δικτάτορες.. και λίγες μέρες μετά ήρθε η ελευθεριά, ο Ιωαννιδης

Και έτσι συνεχίζεται το παραμύθι ένα παραμύθι που κρατάει χρόνια..

Πανσπουδαστικη 8 Το ΚΚΕ βγαίνει και φωνάζει για πράκτορες που δημιουργούν διάφορα μέσα στους χώρους του πολυτεχνείου και καταγγέλλει την κατάληψη.. (λίγο μετα βλέποντας οτι μπορεί να έχει κέρδος από αυτη γίνεται μια γροθιά, και οι πράκτορες βαφτίζονται
αγωνιστές)

Και παντού ξύλο οι "Αγωνιστές - Πράκτορες" ξεκινάνε για την κατάληψη κυβερνητικών κτηρίων.

Δημόσια κτίρια και Καταστήματα γίνονται γυαλια - καρφιά απο τους Αγωνιστές - Γνωστούς Αγνωστους... οι οποιο κρύβονται μετα στο πολυτεχνείο (χμμμ κατι μου θυμιζει αυτο).

και ξαφνικά το Τανκς μπαίνει μέσα σπάζοντας την πόρτα χιλιάδες νεκροί.. κανένα επίσημο όνομα

Μετά τη μεταπολίτευση ξεσπάει
ένας «πόλεμος» ανακοινώσεων
για τους "νεκρούς" του Πολυτεχνείου

59 νεκροί το ένα «ίδρυμα»!

75 νεκροί ο άλλος «φορέας»!
154 νεκροί μια άλλη εφημερίδα!

Ανάμεσα στις σοβαροφανείς «πηγές» ξεχωρίζουμε την εφημερίδα «Έθνος» την «Ένωση Δημοκρατικών Μητέρων»
τον πρόεδρο ενός κόμματος - σφραγίδα, τον θρυλικό ΜΠΑΜΠΗ Κωνσταντόπουλο
(ο οποίος λιγο καιρό πριν έδινε συνεντεύξεις λέγοντας ότι μιλάει με εξωγήινους)
και άλλους φορείς γραφικούς και μη, όπως ο τότε δήμαρχος Ζωγράφου Δ. Μπέης όπου εβεβαίωνε με μεγαλειώδη σοβαρότητα ότι οι νεκροί ήσαν τόσο πολλοί ώστε η χούντα τους έθαψε σε ομαδικούς τάφους με μπουλντόζες έξω από το νεκροταφείο του Ζωγράφου.
Η πολιτεία, λογικό ήταν, επηρεάστηκε από αυτό το κυνήγι μαγισσών.
Θα αναφέρω τον πιο γραφικό από όλους, κατά τη γνώμη μου, κατάλογο.
Σε εφημερίδα των Αθηνών εμφανίζεται κατάλογος με 82 ονόματα ανθρώπων που πέθαναν στις 16 και 17
Νοεμβρίου. Τα λαγωνικά ψάχνουν και βρίσκουν ότι οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν πραγματικά αλλά ΑΠΟ
ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ στα νοσοκομεία της Αθήνας.

Εμβρόντητη η εφημερίδα μαθαίνει αργότερα ότι τα ονόματα των «ηρωικών νεκρών» που δημοσίευσε
ήταν μια γριούλα 81 χρονών που πέθανε από ανακοπή καρδιάς,
ένας παππούς 75 χρονών που πέθανε από καρκίνο και άλλοι.

Μπρος σε αυτό το κυνήγι μαγισσών η τότε κυβέρνηση της ΝΔ αναθέτει στον
εισαγγελέα Τσεβά να βρει επί τέλουςπόσοι πεθάνανε την ημέρα εκείνη. Ο Τσεβάς ψάχνει και βρίσκει
ΜΟΝΟ 15 ονόματα.
Προσθέτει όμως στο πόρισμα του και άλλους τρεις που πέθαναν αργότερα, ενώ αναφέρει και έμμεσες μαρτυρίες.

Μετά το 1981 η κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου θέλοντας να
«αποκαταστήσει» την αλήθεια του Πολυτεχνείου δίνει εντολή στον Αστυνόμο Σαμπάνη
(που είχε αποταχθεί από το καθεστώς Παπαδόπουλου και επανήλθε με τη μεταπολίτευση) να βρει τους νεκρούς -
φαντάσματα ου Πολυτεχνείου. Το πόρισμα κυριολεκτικά καταπέλτης.
Κανένας νεκρός μέσα στο πολυτεχνείο (όπως ομοίως και στο πόρισμα Τσεβά αναφέρεται) και μόνο δώδεκα γύρω από αυτό από αδέσποτες σφαίρες.


ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΕΚΡΩΝ σύμφωνα με το πόρισμα Σαμπάνη και μέρος που σκοτώθηκαν.Να και το πρωτότυπο.
Το πόρισμα αυτό η ΠΑΣΟΚική κυβέρνηση το κρύβει πανικόβλητη, για να διαρρεύσει όμως και να δημοσιευθεί στον τύπο της εποχής και να φθάσει τελικά σε εσάς.

Το πόρισμα Σαμπάνη το θεωρώ πιο έγκυρο, γιατί συντάχθηκε το 1982, οπότε και μπορούσαν να ζυγιστούν καταστάσεις πιο ψύχραιμα.

Όμως ας αναφέρουμε και τις διαφορές των δύο πορισμάτων για τουςσκεπτόμενους αναγνώστες.

Σύμφωνα με το πόρισμα Τσεβά (που φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια της υστερίας) αναφέρονται ακόμα οι

1. Καραγιώργης Στυλιανός Ετών 18 εργάτης. Πυροβολήθηκε επί της οδού Πατησίων, μπροστά από τον κινηματογράφο «ΕΛΛΗΝΙΣ». Απεβίωσε στο ΚΑΤ την 30-11-73

2. Κούμπος Ανδρέας Ετών 60 επί της οδού Καποδιστρίου

3. Παντελάκης Κυριάκος ετών 45 δικηγόρος, επί της οδού Γλάδστωνος

Ενώ στο ίδιο πόρισμα αναφέρονται και έμμεσοι νεκροί. Δηλαδή:

1. Σταύρος Κοντομάρης δικηγόρος. Πέθανε από
δακρυγόνα αέρια.

2. Αικατερίνη Αργυροπούλου ετών 75. Από αδέσποτο βλήμα. Πέθανε τον
Μάιο του 1974.

3. Παπαϊωάνου Δημήτριος ετών 60. Από έμφραγμα μυοκαρδίου. Η γυναίκα του λέει ότι πέθανε ή από δακρυγόνα ή από σφαίρα αδέσποτου
επειδή δεν την άφησαν να πλησιάσει το φέρετρο .

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ οι νεκροί του Πολυτεχνείου, μακρια απο κάθε προπαγάνδα και διάφορων αφελών που εξακολουθούν για πολλά συμφέροντα να καλλιεργουν ανυπαρκτες ιστορίες και νεκρούς
χωρίς ονόματα.

Ομως το θέμα ειναι οτι ακόμα κλαιει πολύς κόσμος για ολους τους ανώνυμους της αριστεράς και των κουλτουργιαρέων οπως και για την Ηλένια που ακόμα καταθέτουν στεφάνια για αυτη την όμορφη κοπέλα που πέθανε στο πολυτεχνείο απο τους χασάπιδες

Για τα μάτια της κοπέλας έκλαψαν πολλά μάτια, αλλά έκλαψε και ο εμπνευστής της απάτης με 8 μήνες φυλακή, πόσες ακόμη Ηλένιες δεν έχουμε ανακαλύψει;

Με τα τόσα ψέματα που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν γύρω από το "Πολυτεχνείο", κοντεύει να χάσει την αίγλη της η Ηλένια Ασημακοπούλου, το "ωραιότερο" ψέμα της περιπτώσεως.

Η "θλιβερή" ιστορία της Ηλένιας -για όσους δεν την ξέρουν ή δεν την θυμούνται- έχει έτσι:
Την πρώτη επέτειο του "Πολυτεχνείου", το 1974. ανάμεσα στα λουλούδια και τις φωτογραφίες υπαρκτών και ανύπαρκτων "νεκρών" (σύγχρονων και παλαιότερων, μια και είχαν βάλει φωτογραφίες σκοτωμένων του 1944, του 1950 κλπ) που γέμισαν το πολυπαθές κτίριο, τις μάντρες, τις αυλές και τα κάγκελα του, ήταν και το σκίτσο μιας ωραιότατης κοπέλας. Δίπλα του, στο ίδιο κάγκελο -που έμεινε στην "ιστορία" σαν της Ηλένιας το κάγκελο"- υπήρχε ένα σημείωμα με τα εξής δακρύβρεχτα: "Την λένε Ηλένια Ασημακοπούλου. Είναι το κορίτσι μου. Χάθηκε το βράδυ της σφαγής. Κανένας δεν την ξανάδε. Πήγα σπίτι της αλλά έχουν χαθεί και οι γονείς της. Όποιος ξέρει για το μαρτυρικό τέλος της ας με πληροφορήσει.

Το "δράμα" το πήραν οι εφημερίδες, μία από αυτές δε - η "Αυγή"- έγραψε κατά λέξη, τα εξής κάτω από το σπαραξικάρδιο τίτλο:
ΤΙ ΑΠΟΓΙΝΕ Η ΗΛΕΝΙΑ ΜΟΥ; Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ και τον υπότιτλο: "Ηλένια Ασημακοπούλου. Χτυπήθηκε στις 17 Νοέμβρη στη Στουρνάρη οπό σφαίρα. Τι απόγινε", λέει:

Το σκίτσο της μικρής κοπέλας με το τραγικό ερώτημα κρεμόταν από τα κλαδιά της ελίτσας που φυτεύτηκε στο χώρο του Πολυτεχνείου. Αργότερα τοποθετήθηκε κι αλλού, κι αλλού, ανάμεσα στα λουλούδια. Με το ίδιο πάντα ερώτημα "Τι απόγινες". Ολότελα τυχαία χθες βρεθήκαμε δίπλα σε ένα αγόρι κι από εκεί ξεκινάει μια ακόμα τραγωδία όπως την αφηγείται το ίδιο:

"Ήμασταν μαζί με την Ηλένια μέσα στο Πολυτεχνείο. Μετά την εισβολή, βγήκαμε δίπλα δίπλα οπό την έξοδο της Στουρνάρη. Ένας οπλισμένος τη σημάδεψε εν ψυχρώ και οι σφαίρες τη βρήκαν στην πλάτη. Ακούμπησε πάνω μου βγάζοντας αίμα από το στόμα κι έπειτα έπεσε. Με συλλάμβανε και στην Ασφάλεια μου πήραν το πουλόβερ μου που ήταν κόκκινο από το αίμα της. Δεν τους μίλησα καθόλου για την Ηλένια, για να την προφυλάξω, αν ζούσε... Όταν με άφησαν, το Φλεβάρη του '74. πήγα στο Χαλάνδρι όπου έμενε με την οικογένεια της. Μα οι γονείς της με τον μικρότερο αδερφό της είχαν εξαφανιστεί και στο σπίτι έμεναν άγνωστοι. Όσο κι αν ρώτησα δεν ήξεραν τίποτα. Ούτε κι από το σχολείο της. το Κολέγιο Αγ. Παρασκευής, έβγαλα άκρη. Ίσως οι γονείς της φοβήθηκαν για το δεύτερο παιδί τους κι εξαφανίστηκαν. Όλα αυτά δεν τα κατέθεσα στον κ. Τσεβά. γιατί φοβόμουν." Ο νεαρός σπουδαστής εγκατέλειψε αυτές τις μέρες τα μαθήματα του, τοποθέτησε, όπου νόμιζε καλύτερα στο χώρο του Πολυτεχνείου, ένα σκίτσο της φτιαγμένο πριν το γεγονότα, προσθέτοντας την αγωνία του: "Τι απόγινε:". Το όνομα του νέου είναι Γιάννης Ηλιόπουλος της Ηλεκτρονικής Σχολής".

Σε λίγο όμως αποκαλύφθηκε πως το σκίτσο της "δολοφονημένης" Ηλένιας -στο οποίο τόσοι φοιτητές και τόσες φοιτήτριες γονυπέτησαν δακρυσμένοι- ήταν παρμένο από διαφήμιση σαμπουάν της αγγλικής εταιρίας "ΜΠΡΕΚ" και είχε δημοσιευθεί σε πολλά περιοδικά και στην αγγλική έκδοση του τριμηνιαίου "Βογκ" (το σκίτσο της διαφημίσεως -είναι "παστέλ"- το φιλοτέχνησε ο Άγγλος ζωγράφος Νίκολας Ήγκον και ως μοντέλο ποζάρησε η Νεοζηλανδή Νάνσυ Κρίντλαντ. γνωστό και πανάκριβο φωτομοντέλο, που από ηλικίας 4 χρονών ζει στο Λονδίνο). Μετά τη διαπίστωση της απάτης, πανικόβλητοι οι διοργανωτές του πανηγυριού έσπευσαν να παραπέμψουν σε δίκη τον Ηλιόπουλο -από το όνομα του φαίνεται "γέννησε" την Ηλένια-ο οποίος καταδικάστηκε (άρον- άρον στις 18/2/75) σε φυλάκιση οκτώ μηνών. Πάντως, μπορεί να καταδικάστηκε και όλοι οι κουλτουριαραίοι να έριξαν σ' αυτόν όλες τις κατάρες του "απάνω κόσμου", αλλά εκείνος είχε κερδίσει: Το όνομα της Ηλένιας εκφωνήθηκε πρώτο στον πίνακα των νεκρών και σε αυτήν , κατατέθηκαν τα περισσότερα στεφάνια, με πρώτο και καλύτερο εκείνο της Ιωάννας Τσάτσου -συζύγου του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας- η οποία μάλιστα, γονάτισε μπροστά, στο σκίτσο και δάκρυσε. Ο πανίσχυρος, δε. τότε Καραμανλής, ζήτησε φωτογραφία του σκίτσου.

Η περίπτωση, όμως. έχει και ένα δίδαγμα.
Και στο θέμα αυτό την "πλήρωσε" ένα απλό ανθρωπάκι, ενώ ολόκληρα χρόνια τώρα οι βιαστές της μνήμης του Έθνους -με τους ψιθύρους και τις "διαβεβαιώσεις" τους νια "εκατόμβες" κλπ- κλονίζουν την εμπιστοσύνη του Λαού στη Δικαιοσύνη και με τα ολέθρια ψέματα τους. αναμοχλεύουν πάθη και μίση. χωρίς να πάθουν τίποτα. Οι ίδιοι, μάλιστα, κάθε φορά "παράγοντες" με υποκρισία -αφού ξέρουν ποια είναι η αλήθεια!- μετέχουν στις παραπλανητικές τελετές, θεατρινίζουν και κάνουν το κάθε τι για "να τους πιάσει ο φακός" και να φιγουράρουν "θλιμμένοι προσκυνητές" στις εφημερίδες και την τηλεόραση. Και φτάσαμε σε σημείο να πάει "εν σώματι" η Βουλή, πριν από λίγα χρόνια, εκεί και να αφιερώσει ο αλήστου μνήμης Παπασπύρου τη συνεδρίαση "σε εκείνους που θυσίασαν ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΧΩΡΟ τη ζωή τους", χωρίς να τον "τσιμπήσει" ο Εισαγγελέας για τη βάναυση προσβολή της Δικαιοσύνης που διάπραττε. αφού εκείνος -καθώς και οι άλλοι που τον συνόδευαν- γνώριζε ότι το δικαστήριο είχε δεχτεί πως κανένας δεν είχε σκοτωθεί στο πολυτεχνείο.

Πάνω η Ηλένια του πολυτεχνείου και κάτω η αληθινη φωτογραφίαΤο θέμα ειναι για ποιο λόγο γίνανε αυτά?

Ξέρουμε? αυτοί οι πράκτορες που ήταν στο πολυτεχνείου κατά ΚΚΕ? και βαφτισμένοι αγωνιστές μετα? ποιος τους έβαλε?
γιατί γιορτάζουμε την πτώση της χούντας όταν μετά απο λίγες μέρες ανέβηκε ο ποιό ακραίος Ιωαννίδης?

Αγαθός ο Λαός μας τελικώς,

Ο Αμερικάνικος παράγοντας δεν άντεχε τον Παπαδόπουλο είχε αρχίσει να γίνεται μεγάλο βάρος στα σχέδια της Αμερικής - Αγγλίας για γειτνίαση με την Μέση Ανατολή ερχόταν σε αντίθεση με τον Παπαδόπουλο που ήθελα την Ελλάδα όσο ανεξάρτητη μπορεί να υπάρξει από τους ξένους παράγοντες. τα σχέδια του Παπαδόπουλου για εξόρυξη πετρελαίου θα αποδυνάμωνε τον επηρεασμό της Αμερικής στην Ελλάδα, η ένωση Ελλάδος - Κύπρου που πάσχιζε ο Παπαδόπουλος, θα έφερνε σε δυσμενή θέση την Αμερική και την Αγγλία και θα τους απομάκρυνε από τα μελλοντικά σχέδια για πολέμους στην Μέση Ανατολή.

Το ΟΧΙ τον Οκτώβρη του 1973, του Γ. Παπαδόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας τότε, διά του Πρωθυπουργού Σπύρου Μαρκεζίνη, όπου αρνήθηκε την παροχή υπηρεσιών προς την Αμερική, την χρήση δηλαδή αεροδρομίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων προς Βοήθεια των ισραηλινών στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο που είχε ξεσπάσει. Ξεχείλισε το ποτήρι

Είναι τυχαίο 1 μήνα μετά το ΟΧΙ του Παπαδόπουλου, το πολυτεχνείο? ας το σκεφτούμε.

Οι Ξένες Δυνάμεις είχαν πάρει την απόφαση, βάζουν τα άτομα τους να ξεσηκώσουν τον κόσμο, Ξεκινούν να σπάνε καταστήματα, από το πολυτεχνείο ξεκινάνε και τελειώνουν όλα, τα τανκς κατεβαίνουν στον δρόμο να σπάσουν το πλήθος όπου έχει παρασυρθεί από τα καλέσματα των "Αγωνιστών".
Ξέροντας ο Παπαδόπουλος τι έρχεται, δίνει εντολή να μην μπει το τανκ στο πολυτεχνείο, αλλά η εντολή του παρακούεται,

Το τανκ μπαίνει και αμέσως κατασκευάζονται νεκροί ,έτσι οι πολιτικάντηδες, οι κουλτουργιάριδες, ξέροντας ότι και αυτοί μπορούν να εκμεταλλευθούν την κατάσταση καλλιεργούν τα ψέματα.. (μέχρι και σήμερα) ο Παπαδόπουλος πέφτει στην θέση του όμως δεν έρχεται κανένα ποιο "ελεύθερο" καθεστώς, αλλα μπαίνει ο Ιωαννίδης η ακραία πολιτική του όμως που είναι 100 φορές χειρότερη απο αυτή του Παπαδόπουλου ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΏΝΕΙ ΚΑΝΈΝΑ ΝΈΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ. και άραγε γιατί?

Γιατι ολα αυτα έγιναν απλα για πτώση του Παπαδόπουλου και οχι για την πτώση καμιας Χούντας και καμιας επανάστασις, απλα και μόνο για την εισχώρηση ελεγχόμενου ανθρώπου στην Ελληνική προεδρία.

Ευχαριστώ..

Ο Παπαδόπουλος αποφασίσει το φθινόπωρο του 1973 να κάνει ένα πολιτικό άνοιγμα και μετά εκλογές. Ορκίζεται πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας, καταργείται, o στρατιωτικός νόμος, δίδεται γενική αμνηστία και ειδική χάρη στον Παπαγούλη. Και στις 8 Οκτωβρίου του 73 ορκίζεται πολιτική κυβέρνηση υπό τον γνωστό πολιτικό Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, με αποστολή εκλογές 10 Φεβρουαρίου του 1974, ημέρα Κυριακή.


Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Επίκαιρα και Επίμαχα - Α'

Ευχαριστούμε όσους μας επισκέπτονται στο Σκέψις και Ενέργεια.Για αρχή θέλουμε να πιστεύουμε ότι πάμε καλά. Οι καιροί είναι χαλεποί, και πραγματικά το γράφω με πνεύμα αισιοδοξίας αυτο.Έχω σκοπό να πληροφορήσω τους αναγνώστες με διάφορα ωραία θέματα, γνώσεων, πολιτισμού, τέχνης , ό,τι με σεμνότητα μπορώ και δύναμαι. Κρίνεται αναγκαίο όμως πρώτα απ' όλα να έχουμε σταθερή ενημέρωση για την επικαιρότητα, γι 'αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.Ως Ελλάς πια, ως σύνολο.Την εικόνα που δίνουμε.Η Ελλάδα πλήττεται στο ότι δεν αξιοποιεί την Σύνθεση.Το εσωτερικό της με το εξωτερικό της.Δεν είμαστε Υγιείς Εσωτερικά ώστε να προβάλλουμε υγιείς θέσεις Εξωτερικά.Είναι άκρως επίκαιρο να ασχοληθούμε με τα Εθνικά θέματα.Τρέχουν οι εξελίξεις.. και τι εννοώ :

Σκοπιανό : Θα είναι πράγμα τι αισχρό εάν η Ντ. Μπακογιάννη εκλεγεί ως νέα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι η ίδια που τον Μάιο του 2008 επιχείρησε να περάσει, μέσω των Bloggers μάλιστα, την θέση <<ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>> ως σύνθετη ονομασία με ''γεωγραφικό προσδιορισμό'', λες και τον τόπο θέλουμε να βάλουμε στην Ευρώπη, όχι τον λαό που κατοικεί εκεί.Λες και ο τόπος είναι έρημος, δεν κατοικούν άνθρωποι.Το ζήτημα είναι ότι κατοικούν άνθρωποι εκεί όμως, και αυτομάτως με αυτήν την συνθήκη παίρνουν και την ιστορία του τόπου, που δεν τους ανήκει.Και η Ντ. Μπακογιάννη συνέχισε με δήλωση της ότι ως γλώσσα της γειτονικής χώρας μπορεί να είναι έγκυρη η ''μακεδονική'' , με την κυριλλική γραφή ''μακεδόνσκι'', δήλωση που δεν την αρνήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και που βέβαια γίνεται αποδεκτικότατη από τον Ύπουλο Νίμιτς, που ακόμα δεν έχει κατακριθεί η στάση του, και δεν έχει απορριφθεί η δήθεν πρότασή του.Όπου για την γνώση, δηλώσεις για ''μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα'' είχε κάνει και ο αμερικάνος υφυπουργός Ντάνιελ Φρίντ.
Επι ίσης να αναφερθεί ότι το καλοκαίρι, απο το υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν άνωθεν εντολής, έγινε χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων ευρώ στα Σκόπια, τον καιρό όπου ο Γκρουέφσκι με την εκστρατεία του, έκανε καταγγελίες για καταπίεση της ''Μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και θέμα αποζημιώσεων προς τους ''Αιγαιάτες Μακεδόνες'' και όλα τούτα να περνάνε απλώς απαρατήρητα και αδιάφορα απο εμάς τους απλούς, που ζούμε τις ζωές μας και εμείς. Αυτή είναι η νόσος, η πραγματική νόσος..οτι ο απλός/η ψηφοφόρος της ΝΔ δεν έχει ιδέα για τις απόψεις και την γραμμή του κόμματος που υποστηρίζει, δεν έχει πάρει γραμμή που λέμε... και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα που θέλουν αυστηρό έλεγχο. Αλλά για να βρεθεί έλεγχος, πρέπει να βρίσκονται πολίτες.. Πολίτης σήμερα; που η τάση 'απολιτίκ' θεωρείται προοδευτική; Ειδικά εμείς οι νέοι..... Εκεί γίνεται, εκεί είναι που δεν γίνεται τίποτα... Έπρεπε να βρίσκονται αντιδράσεις, ξεσηκωμοί, εκεί είναι που παρα τις διαφωνίες μας, τις ενώνουμε για να εκφράσουμε την Γενική μας Διαφωνία..... Συνειδητοποιώντας απο που ερχόμαστε και που πάμε, θα έπρεπε να αφυπνιστούμε. Ενημέρωση, πληροφόρηση, σύγκριση στοιχείων, γνώση...συνεχής....Θα το σπάσουμε το απόστημα.
Θα επανέλθω.....

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Φωτιά και Τσεκούρι στους Προσκυνημένους


Σημερινός Πρωθυπουργός της Ελλάδας - Απερχόμενος Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Και οι 2 Προσκυνούν τον Τάφο του ΚΕΜΑΛ στην Τουρκία , Σφαγέα των Ελλήνων

Ας Ξεκαθαρήσουμε απο την αρχη οτι ο Ιστοχώρος μας δεν εχει σκοπό να πιάσει και να αναλύσει την πολιτική κατάσταση της Χώρας.
Απλα μετα απο πολλες συζητήσεις και απο αυτά που βλέπουμε καθημερινα στην TV και στο διαδικτυο θελησα να αναφέρω μερικα πραγματα που μου έκαναν ενύπωση...

Ξεσκονίζοντας την Πολιτικη της Ελλάδος
Και Βλέποντας την κατάσταση οπου εχει φτάσει η Χώρα, διαφαίνεται ότι η στάση των ατόμων οπου βρέθηκαν με διάφορους τρόπους στην Εξουσία δεν ήταν (είναι) και η ποιο αθώα, οπως και να το βλέπουμε δεν ειναι και η ποιο χαλαρή η στάση τους απέναντι στα πραγμάτα.

Τα λόγια του Θ. Κολοκοτρώνη ίσως είναι ποιο Επίκαιρα από ποτέ, τόσα χρόνια μετά και υπάρχουν ακόμα ραγιάδες προσκυνημένοι στον Ξένο εχθρό και στην Νέα τάξη Πραγμάτων οπου για προσωπικό τους συμφέρων, όπως και οι τότε Προδότες του Έθνους, ξεπουλάνε κάθε τι το Ελληνικό,
Ονόματα, Ιστορία, Εδάφη, Γλώσσα και Ιδεώδη. Χωρις ΠΟΤΕ να ρωτησουν εμάς

Όλοι αυτοί οι Προσκυνημένοι πρέπει να μας βρουν μπροστά τους.
Αλλα πρώτα πρέπει να ερθουμε αντιμέτωποι με τους εαυτούς μας και να δούμε τελικα για ποιο λογο έμεις δεν εχουμε κανει κάτι ωστε να αλλάξουμε αυτη την Πολιτική...
Ο Αγώνας τώρα ξεκινάΣημερινός Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ώρες διασκέδασης και Ευτυχίας με Τούρκους


ΛΙΓΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ...
Να δουμε ολοι καποιες Ψηφοφορίες Προδοσίας απο Βουλευτάδες των Κομμάτων

Τροπ. 40 (Για να αποσύρει η Τουρκία την απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδος για τα 12 μίλια στο Αιγαίο.

ΚΑΤΑ: Οι 6 από τους 8 του ΠΑΣΟΚ (Αρναουτάκης, Μπατζελή, Μπεγλίτης, Λαμπρινίδης, Ματσούκα, Τζαμπάζη), ενώ δεν ψήφισαν καθόλου οι Ξενογιαννακοπούλου και Σηφουνάκης.

Τροπ. 48 (Για να λυθεί το Κυπριακό βάσει των αρχών της Ε.Ε. και όχι του Σχεδίου Ανάν και ν' απαιτηθεί σαφώς η αναγνώριση της Κύπρου)

ΚΑΤΑ: 7 από τους 8 του ΠΑΣΟΚ (δεν ψήφισε η Ξενογιαννακοπούλου).

Τροπ. 38 (Για αναγνώριση των γενοκτονιών των Μικρασιατών και των Ποντίων (1922), των Αρμενίων, την εθνοκάθαρση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και το μη ξεκαθάρισμα της τύχης των 1.619 αγνοουμένων Κυπρίων αδελφών μας)

ΚΑΤΑ: Σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ (8 στους 8)!

Τροπ. 5 (Να αναγνωρίσει η Τουρκία την Κύπρο και ν' αποσυρθούν οι δυνάμεις κατοχής)

ΚΑΤΑ: Παπαδημούλης (ΣΥΝ), Μαυρομμάτης (Ν.Δ.), Μπατζελή (ΠΑΣΟΚ).

Τροπ. 61 (Για να αναγνωρίσει αμέσως η Τουρκία την Κύπρο και να ανακαλέσει την αναγνώριση στο ψευδοκράτος)

ΚΑΤΑ: Όλοι του ΠΑΣΟΚ! (Αρναουτάκης, Μπατζελή, Μπεγλίτης, Λαμπρινίδης, Ματσούκα, Σηφουνάκης, Τζαμπάζη, Ξενογιαννακοπούλου).

Τροπ. 46 (Να αναγνωρισθεί το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου του 1987 για τη γενοκτονία των Αρμενίων ως όρος για έναρξη διαπραγμάτευσης με την Τουρκία)

ΚΑΤΑ: Δημητρακόπουλος, Τρακατέλλης, Χατζηδάκης, Γκλαβάκης, Κράτσα, Μαυρομμάτης, Κασσιώτου, Παπαστάμκος, Σαμαράς, Βακάλης, Βαρβιτσιώτης (και οι 11 της Ν.Δ.), Αρναουτάκης, Μπατζελή, Μπεγλίτης, Λαμπρινίδης, Ματσούκα, Σηφουνάκης, Τζαμπάζη, Ξενογιαννακοπούλου (και οι 8 του ΠΑΣΟΚ).

Τροπ. 41 (Να μην αρχίσει διαπραγμάτευση πριν καθορισθούν τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης)

ΚΑΤΑ: Δημητρακόπουλος, Χατζηδάκης, Τρακατέλλης και όλοι οι υπόλοιποι της Ν.Δ., όλο το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΝ και το ΚΚΕ.

Τροπ. 65 (Να μην γίνει ένταξη της Τουρκίας, αλλά να της δοθεί - στο απώτατο μέλλον και εφόσον πληρεί τους όρους - ένα ειδικό καθεστώς)

ΥΠΕΡ: Καρατζαφέρης, Ματσάκης (ΔΗ.ΚΟ), Δημητρίου (ΔΗ.ΣΥ.), Κασουλίδης (ΔΗ.ΣΥ.), Μάτσης (Ε.Δ.) και Κασσιώτου (Ν.Δ.).
ΚΑΤΑ: Δημητρακόπουλος, Χατζηδάκης, Τρακατέλλης, Σαμαράς, Μαυρομμάτης, Βακάλης, Βαρβιτσιώτης, Κράτσα, Παπαστάμκος, Γκλαβάκης (10 στους 11 της Ν.Δ.), οι 7 από τους 8 του ΠΑΣΟΚ (πλην Σηφουνάκη, που δεν ψήφισε).

Τροπ. 68 (Και νέα προσπάθεια να μην υπάρξει πλήρης ένταξη της Τουρκίας, αλλά «προνομιακή εταιρική σχέση», στο απώτατο μέλλον, φυσικά)

ΥΠΕΡ: Καρατζαφέρης, Ματσάκης, Δημητρίου, Κασουλίδης, Κασσιώτου.
ΚΑΤΑ: Δημητρακόπουλος, Χατζηδάκης, Τρακατέλλης και οι υπόλοιποι της Ν.Δ. και σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ!

Τροπ. 53 («η έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία είναι πρόωρη, ανεπιθύμητη και θίγει σοβαρά τα συμφέροντα της Ε.Ε.»)

ΥΠΕΡ: Καρατζαφέρης και Ματσάκης.
ΚΑΤΑ: 10 από τους 11 της Ν.Δ. (πλην Βαρβιτσιώτη, που δεν ψήφισε) και σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ (8 στους 8).

Τροπ. 16 (Να απορριφθεί η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία)

ΥΠΕΡ: Καρατζαφέρης, Ματσάκης και Δημητρίου (Κύπριοι)
ΚΑΤΑ: Χατζηδάκης, Δημητρακόπουλος και Τρακατέλλης και όλοι οι υπόλοιποι της Ν.Δ. και όλο το ΠΑΣΟΚ!

ΙΜΙΑ

Παγκαλος για την Σημαια μας στα Ιμια: Για ενα κομματι πανι θα μπλεξουμε σε πολεμο με τους Τουρκους ; Πετάξτε το στην Θάλασσα.

Ακομα για το ιδιο Θεμα ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε ήδη εκφράσει προς τον ΥΠΕΞ τον ΗΠΑ Γουώρεν Κρίστοφερ την εκτίμηση πως «ισχυροί άνεμοι θα καταστρέψουν τη σημαία» που κυμάτιζε στα Ίμια και ότι «η Ελλάδα δεν θα την αντικαταστήσει».Επί πλέον, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κρίστοφερ, ο Θεόδωρος Πάγκαλος του είπε πως μόλις είχε πληροφορήσει τη Βουλή των Ελλήνων ότι
«Η Ελλάδα δεν είχε πρόθεση να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 μιλίων» με την ελπίδα πως έτσι θα καθησύχαζε τις τουρκικές ανησυχίες για το θέμα αυτό».

ΓΛΩΣΣΑ


Υπ. Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου,
«πιστεύω ότι πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα στο ελληνικό κράτος και η αγγλική»


ΣΚΟΠΙΑ


Μακεδονία για τον Σύριζα τα σκόπιαΒόρεια "Μακεδονία" τα Σκόπια για τον Παπανδρέου