Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Θεολογία


Ο ρχαοι μας Θεοί στήν συνείδησι τν παϊόντων ποτελοσαν να φιλοσοφικό σύστημα, βασιζόμενο κυρίως σέ σύμβολα, μπερικλείοντας στόσο ρχές , ξίες, ννοιολογικές προσεγγίσεις. Μύθος εναι ρχέγονος Λόγος, ποος διαβιώνει μέσα στούς αἰῶνες καί παραδειγματίζει. μυθολογία εναι φιλοσοφία πρίν τήν φιλοσοφία. Μέχρι τόν Πυθαγόρα πού νόμασε τόν αυτό το φίλο της Σοφίας, χουν βρεθε λαμπροί διδάσκαλοι ο ποοι μέσω μύθων διέδιδαν τά βαθύτερα νοήματα. ρφεύς, Μουσαος, σίοδος, μηρος λλά καί ο πρτοι φιλόσοφοι , Παρμενίδης, μπεδοκλής, Φερεκύδης , Πυθαγόρας, γραφαν θεογονίες, καί ρισμένα ποιητικά νοήματα.

ς δομε μαζί τους Θεούς,μέ σύντομες ναφορές, τήν τυμολογία τους καί τήν σημασία τους:

Ζεύς – Δίας

Ο ρφικοί τόν νομάζουν Δία, δί ο τά πάντα γένετο, καί Ζε, Ζήνα διότι χάρισε τό ζν. ντιπροσωπεύει τήν ζε καί τήν διά-σπασι, ρχων Νος, ζωοποιός δύναμι

‘’Πατήρ νδρν τέ θεν τέ’’ (μηρος)

Ποσειδν

Νά ναφέρουμε τι ρχαιότατη ριζική νομασία γιά τό γρό στοιχεο εναι λέξι ‘’δόν’’ ‘’δν’’, κ τς δονήσεως καί τς δίνης τν δάτων. Πόσις σημαίνει κύριος, ρχων. ρα Ποσειδν εναι κύριος, ρχων τν δάτων καί τς θαλάσσης.Συμβολίζει τόν λεγχο καί τήν σορροπία τν συναισθημάτων.

πόλλων

Θεός το Φωτός (ξ ο καί λιος), τς μαντικς, τς ρμονίας, τς ατρικς, τς Μουσικς.(που μουσική πό τίς Μοσες). Φς καί δικαιοσύνη καί πιθανόν τό νομά του πό τό (λόος=λέθριος, γιά τόν λιο καί τήν δύναμή του πού φθείρει)λλά καί τό ρμα πολέω: +πόλησις (μοπολ=καθιστ τί ρμονικό).

Δήμητρα

μητέρα Γ , δή=γ + μήτηρ. εεργέτης. Συμβολικά νά καλλιεργομε μία σωστά νθρώπινη φύση.

ρα

Πολλοί τυμολογον τό νομα τς ρας πό τόν ναγραμματισμό το νόματος σέ ΑΗΡ. πεστηρίχθη ατή ποψι πό τόν μπεδοκλή καί τό ναφέρει καί Πλάτων – Κρατύλος (404,410). ρα εναι καί ψυχή, σορροπία στίς νθρώπινες σχέσεις, προστατεύουσα τόν ζυγό το Γάμου.

θην

Πλάτων τυμολογε : ‘<< …λέγων θεο νόησιν, σπερε λέγει τι ‘’ θεονόα στίν ατή’’>>.Νόησι θεο λοιπόν, θεά τς Σοφίας, τς Νοήσεως, λλά καί το πολέμου, μαζί μέ τόν ρη.

φαιστος

τυμολογεται κ το πτω –τήν-στίαν, ΉΦΑΙΣΤΟΣ

Θεός το πυρός, τς σιδηρουργίας, τς τεχνικς. Εναι προστασία, τέχνη..

ρμς

κ τς λέξεως ερω, ερμός, πει δή συνδέει τούς νθρώπους μέ τό θεον, ς γγελιαφόρος, προστάτης το μπορίου, τν γραμμάτων, τν νθρώπων καί τς πικοινωνίας, καί ς ψυχοπομπός συνοδεύει τούς νεκρούς στόν δη.

ρης

Τό νομα το χει τήν ρίζα ‘’ρ’’ το ρρενος, τς ρετς, καί το ρω=ξεσηκώνω. Θεός το Πολέμου, καί κατ’ πέκτασι πό μία ννοια νά μαθαίνουμε νά προστατεύουμε τά συμφέροντά μας, ν χρειαστε νά συγκρουστομε γι’ ατά.

στία

πό τό ρμα ζομαι=κάθημαι, κπροσωπε τό ‘’κεντρικόν πύρ’’, τήν θερμότητα τς οκογένειας, προστάτιδα το οκου.

ρτεμις

πό τό ρτεμής, ρταμής πού σημαίνει ρτιος, κέραιος, σος. Εναι Παρθένος, Θεά το Κυνηγιο λλά καί τς Σελήνης. Συμβολίζει τήν ξιοπρέπεια καί τόν Στόχο μας σέ τί.

φροδίτη

Τό νομα τς δηλώνει τήν νάδυσι τς κ τν φρν τν κυμάτων, Θεά το Κάλλους, Θεά το ρωτος.. ρως, ς λξις, νωσις, ρμονία, μορφιά..λα τοτα τά ραα νοήματα.

κτιμ διαίτερα τήν ννα τζιροπούλου-εσταθίου, γιά τά στοιχεα πού λαβα, πό τό ΕΝ ΤΗι ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ. Θά πανέλθω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: