Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ

Ατό πο ντως κπλήσσει, καί μένα λλά καί μοϊδεάτες το εδους, εναι τι, σήμερα, στήν ποχή μς ννο, ο νέοι νθρωποι δίως, πέραν το τι ο περισσότεροι δέν ξέρουν τί τούς γίνεται (λλο μεγάλο θέμα ατό), δέν ξέρουν σέ τί καί πο νά πιστεύσουν (καί ατό μεγάλο θέμα). λλά γιά νά γίνω πιό σαφής: χουμε τήν κατεστημένη νοοτροπία ς θνος πιά, νά χουμε τήν διότητα τν λληνο-χριστιανν. λλάς καί ρθοδοξία χεράκι-χεράκι, καί κπλήσσομαι ξανά ταν κούω ξιοσέβαστους νθρώπους, διανοούμενους, καθηγητές, νθρώπους τν γραμμάτων, ρισμένους πολιτικούς ο ποοι πρός τό παρόν τουλάχιστον δέν εναι σάπιοι, καί ναλογίζομαι, τί λένε; χουν πίγνωσι το τί πρεσβεύουν; γώ ς κατά πολύ μαθέστερος, δέν μπορε νά εμαι γιής στήν σκέψι μου, καί ατοί νά μήν εναι. Δέν πιθυμ νά τούς νοματίσω, πιθανόν εναι νωρίς κόμα. Δηλα δή γιά νά δώσω μία ποκειμενική εκόνα το σήμερα:

Κάποιοι, εναι ταγμένοι στό νά πιστεύουν σέ ατήν τήν ‘’θρησκεία'', πει δή κατ’ ατούς ατή εναι ληθινή, χουν φιερώσει τήν Ζωή τούς κε, τούς χει γίνει βίωμα, (θισμός θά π γώ) καί γενικότερα καλύπτουν λες τίς κφάνσεις, πό πλοί ‘’πιστοί’’ μέχρι μανιώδεις χριστιανοί. Βασικές ρχές αθυποβολς λέει Ψυχολογία…

λλοι, ντελς πό συνήθεια πο λέμε, χουν μεγαλώσει μέ ατές τίς πεποιθήσεις, ν εναι γονες τσι πλά τίς περνον στά παιδιά τους, ετε εναι διάφοροι, λλά δίνουν τό παρόν στίς μεγάλες ορτές, νά νάψουν να κεράκι, κρατον τούς τύπους πο λέμε. Μόλις τούς ρωτήσεις κάτι γιά τά εαγγέλια, δέν θά μπορον νά παντήσουν, λλά ατοί εναι, τσι μάθανε, δέν θά λλάξουν τώρα, καί μάλιστα κφράζουν καί τήν ποψι, τσι περίσκεπτα, ‘’λα μωρέ, πίστευε καί μήν τό ψάχνεις, δέν βγάζεις κρη’’. Μία σύγχρονη μορφή τς πλέμπας γιά τό -πίστευε καί μή ρεύνα- δηλα δή… Ατοί δυστυχς καταλαμβάνουν τήν μεγαλύτερη μάζα το πληθυσμο, εναι ο περισσότεροι. Ατούς θέλουν ο πρτοι νά φέρουν κοντά τους, νά τούς προσηλυτίσουν. Δετε τό ξς τραγελαφικό : Προσηλυτισμός διώκεται ποινικά, καί πίσημη ‘’θρησκεία’’ το κράτους πο κάνει τόν μεγαλύτερο προσηλυτισμό, μένει νέπαφη!

Τέλος εναι μερικοί, διαφορετικοί μεταξύ τους, λλά γώ τούς βάζω σέ μία κατηγορία, εναι ο κτός, ο ναντίον ς πομε. νδεικτικά ναφέρω λλους πο νήκουν σέ λλες πεποιθήσεις, λλες ‘’αρέσεις’’, ο ποες λληλο-ξοντώνονται μεταξύ τους, γιατί ρα γέ δέν πεμβαίνει θεός νά τούς σταματήσει;

Εναι προσπάθεια το πατου Συμβουλίου λλήνων θνικν, ναβίωσι τς πατρώας μας θρησκείας. Δέν χω ποψι πρός τό παρόν, ρισμένες πορίες μως.Καί βεβαίως εναι ο νένταχτοι, ρισμένοι θεοι, σκεπτικιστές, γνωστικιστές, νθρωπιστές (ομανιστές), ρευνητές… ναγνωρίζω γενναες προσπάθειες. γιες ντιμετωπίσεις πάνω στό θέμα τς θρησκείας.

θρησκεία εναι να κεφάλαιο, νας τόμος, πο δέν ξαντλεται σέ να ρθρο, σχέσις το νθρώπου μέ τό Θεον, χει πασχολήσει καί πασχολε τήν νθρωπότητα. γώ ατό πο θέλω δ, εναι νά δείχνω τήν σημερινή κατάντια, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, καί νά συνεπάρω τούς ραστές τς γνώσεως μέ τέτοια ζητήματα. Πρωταρχικό ζήτημα, μέσα μου εναι ννοια τς θρησκείας. Θεό-λογία, ναί, λλά γιατί θρησκεία; Εναι ο λλες θρησκεες οσιαστικά; Χριστιανισμός, σλαμισμός, ουδαϊσμός ; πάντησι εναι ΟΧΙ., δέν εναι θρησκεες.

Θρησκεία βγαίνει κ το Θράξ, Θρακός’ καί ΘΡΗΙΣΚΕΙΑ, παρά τήν τν Θρακν πιμέλειαν τήν πρός τό θεον καί τήν ρφέως ερουργίαν’ οτοι γάρ πρτον ξερον τήν περί τό θεον ενοιαν. παρά τό τούς θεούς ρέσκεσθαι ρέσκειν. στίν ξευμενίζεσθαι’ καί Θεολόγος, ο Θρακν ργια’ πάρ’ ν καί τό θρησκεύειν ς λόγος. (Μέγα τυμολογικόν).

Νά γιατί ΔΕΝ εναι θρησκεες, γιατί ρφεύς καί ο ρφικοί, ο Θράκες καθιέρωσαν τήν Θρηκία, Θρησκεία, ς πρακτικές ερουργικές. Εναι δέον νά γνωρίζουμε τήν προέλευσι τν ννοιν, γινόμαστε πιό συνειδητοί τσι. Γνήσια θρησκεία εναι μόνον λληνική, ποία δέν εχε ερά κείμενα, δέν ταν ξ ποκαλύψεως, δέν εχε προφτες πο νά ξαπολύουν κατάρες, δέν κανε πολέμους γιά θεούς, βασιζόταν σέ φυσικές κδηλώσεις, στό γνώθι σαυτόν. λλά σήμερα πο νά γείρεις τέτοιες συζητήσεις, δέν πιάνουν τόπο. μως νά δ εμαστε, ς κουστον καθαρές φωνές. Φωνή = φώς+ νος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: