Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

ΕΡΟΣ, ΕΡΩΣ

Κικλήσκω μέγαν γνν ράσμιον δν ρωτα,

Τοξαλκή, πτερόεντα, πυρίδρομον, εδρομον ρμή,

Συμπαίζοντα θεος δ θνητος νθρώποις

Επάλαμον, διφυ, πάντων κληϊδας, χοντα,

Αθέρος ορανίου, πόντου, χθονός, δ’ σα θνητος

Πνεύματα παντογένεθλα θε βόσκει χλοόκαρπος,

δ’ σα Τάρταρος ερς χει, πόντος θ’ λίδουπος

Μονος γρ τούτων πάντων οηκα κρατύνεις

λλά, μάκαρ καθαρας γνώμαις μύστησι συνέρχου, φαύλους δ’ κτοπίους θ’ ρμς π τν δ’ πόπεμπε.

‘’ ρφικς μνος ρωτος’’

ρως, τί ν επώθει λλο πιά, ς θνητο βιώνουμε ατν τν συμπαντικ λξη, τ κάλεσμα στν φθαρσία, στν αώνια νιότη, κομε (θεραπευόμεθα π τν πυρίδρομο) τν ρωτα, πο μ τόση φροντίδα (πειρες κφάνσεις σ γάλματα, γγεα), μέριμνα (κδηλώσεις στν λογοτεχνία, θέατρα, μνοι), στοχασμ (φιλοσοφικς προσεγγίσεις γι τν πιστημονική του διαύγεια, συνεκτικότης, νωσις, πάντα τ φυσικ φαινόμενα) μς γενν τν μπνευση, τν λήθινη πρόκληση-πρόσκληση στν Ζωή, π τ πανάρχαια γροτικ κα Διονυσιακ δρώμενα, ο ορτασμο τς γονιμότητος, γερσις τς φύσεως, ο ρμές, ο ληθινς ατίες τν πραγμάτων,φθάνει μ τ σα-σα στ σήμερα, σ χωριά, στν ση αθεντικ παρχία (πισήμανσις Νέδουσα μεσσηνίας πο κρατ κα πιβιώνει τ δρώμενο εετηρίας, κα δράμα πο κρατ κα ατ τν συνοχή, σαφς κα λλα, λλ ατς ο δύο περιοχές, κρατον τν παλαι-θρακικ τελετουργία, ). κδηλώσεις ρωτος, ς ορτασμς τς ναγεννήσεως τς Φύσεως, τς νθήσεως, τς Καρποφορίας..

λλ κα ρος αολικά, ς σω ροή, ρμή, π τ ρ, πιθυμ, τ ερω (συνδέω), παράγων κα συντηρν τ διο τ νθρώπινο Γένος, πο μυται στ μυστήρια του, μ τς νθρώπινες σχέσεις, τν πόνο κα τν φθορά, τ ρωτικ πάθος. ψευδαίσθησις, πομύθο-ποίησις πο θεμιτ κα ατ ν συμβαίνει σον φορ τν ρωτα, στε ν τν πλησιάζουμε συνεχς π νέες διαστάσεις. ναζήτησις ρωτος σήμερα, δν θ βρεθε, οτε σ μπορικς ορτές, μ χριστιανικ-καθολικ πίχρισμα βαλεντίνου, ρωτιάρη, πο τελοσε κρυφ γάμους στν ρωμαϊκ ατοκρατορία, π ποχν κρίσιμων, τν 3ο αώνα μ.χ. χι σθεναρ σ τέτοιες πίπλαστες ορτές, ψεύτικες, οτε σ νταλλακτικά τους, τν κύλα κα τν πρίσκιλλα, κου νόματα πο προτείνει ‘’ρθοδοξία’’. χι , δν θ τν βρομε κε. Πέρα π τ δρώμενα πο συνιστ ς σν-ορταστς, ρως βρίσκεται στ ζευγάρια, στς καθημερινς τριβές, δυσκολίες το Βίου, κε ναθερμαίνεται κα συντηρεται. ρωτο-ποκατάστατα, μ δογματοπαγ κριτήρια, μπορικότητα, φετχ κα διαστροφς εναι ατ πο π-ννοε ρφικς μνος φαλες ρμές…

ρως τς διανοίας π σης, ραστς τς Γνώσεως εναι ατς πο θ ρμόζει ν πρ-τάξουμε στν ποχή μας, μακρυ π φραγμος δεο-ληπτικούς, καθες π που μπορε, χωρς συμπλέγματα ν νήκει κάπου, ν στραφε τ ‘’μμα τς ψυχς του’’ στν ρωτικ θέαση τς Ζως, ν δυσανασχετε λιγότερο, ν μορφώνει τ μέσα του, ν να στοίχημα τς ποχς μας, μακρυ π τν πιφάνεια κα τ βάλτωμα, μία τάση γι τ πέκεινα, τ λίγο παραπέρα, ατ νομάζω ρωτικ διάθεση, μότιμη κα μ τν σεξουαλική της γι βίο-κατάσταση. ΄

ρρως-θέ…………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: